Produkter

Pumpningstips

Förvaring, frysning och upptining av bröstmjölk

Dags att läsa: 6 min.

Urpumpad bröstmjölk är det bästa ditt barn kan få i sig när du behöver vara borta. Hur kan du då förvara, frysa in och tina upp bröstmjölk på ett säkert sätt?

Om du går tillbaka till arbetet, går till gymmet eller helt enkelt vill att din partner ska ta hand om matningen så att du kan sova en stund kan du pumpa ur din bröstmjölk och förvara den så att den kan ges till ditt barn när du är borta. Urpumpad mjölk bibehåller de flesta av sina hälsofördelar, så om du hoppar över ett amningstillfälle är urpumpad mjölk mycket bättre för ditt barn än någon annan typ av ersättning. Goda hygienrutiner är emellertid väsentligt för att förvarad mjölk ska förbli säker för ditt barn – läs vidare och ta reda på hur du förvarar bröstmjölk korrekt.

Vilket förvaringssätt är bäst?

Bröstmjölk är bättre för ditt barn än ersättning – men nyligen utpumpad bröstmjölk är att föredra framför kyld bröstmjölk, och kyld bröstmjölk är i sin tur bättre än fryst. Anledningen är att nyligen urpumpad mjölk har de bästa bakteriebekämpande egenskaperna och även har en högre halt av antioxidanter, vitaminer och fett än kyld eller fryst bröstmjölk.4

Hur länge utpumpad bröstmjölk kan förvaras

Om du har pumpat ur bröstmjölk på ett hygienisk och säkert sätt kan du förvara den i rumstemperatur, i kylskåpet eller i frysen beroende på hur snart du tänker använda den. Följ dessa riktlinjer:

Förvaringsriktlinjer för nyligen urpumpad bröstmjölk (för fullgångna barn)2,3


Förvaringsplats

Rumstemperatur
16 till 25 °C
(60 till 77 °F)

Kylskåp
4 °C (39 °F)
eller kallare

Frys
-18 °C (0 °F )
eller kallare

Fryst
bröstmjölk upptinad
i kylskåpet

Säker förvaringstid

Optimalt: upp till fyra timmar

Upp till sex timmar för mjölk som pumpats ut under mycket hygieniska förhållanden*

Optimalt: upp till tre dagar

Upp till fem dagar för mjölk som pumpats ut under mycket hygieniska förhållanden*

Optimalt: upp till sex månader

Upp till nio månader för mjölk som pumpats ut under mycket hygieniska förhållanden*

Upp till två timmar i rumstemperatur

Upp till 24 timmar i kylskåp

Frys inte in mjölken på nytt


* Mycket hygieniska förhållanden innebär att riktlinjerna i vår artikel om rengöring och sterilisering av bröstpumpar måste följas striktDessa riktlinjer för förvaring och upptining av bröstmjölk är en rekommendation – kontakta din amningsrådgivare eller amningsspecialist för mer information.

Om ditt barn ligger på den neonatala intensivvårdsavdelningen eller specialvårdsavdelningen kan sjukhuset ha striktare rekommendationer för rengöring och förvaring.

Om du förvarar din bröstmjölk i kylskåp eller frys ska du alltid märka flaskorna eller påsarna med mängden mjölk och urpumpningsdatum, så att du kan hålla ordning på bröstmjölken.

Riktlinjer för användning av urpumpad bröstmjölk

Förvarad bröstmjölk har en tendens att separeras i olika lager, där fettet (grädden) ligger som det översta lagret. Vrid och vänd lite försiktigt på flaskan så att lagren blandas innan du matar ditt barn. Om du rör om eller skakar kraftigt kan vissa av mjölkens näringsmässiga och skyddande komponenter skadas.5

Om ditt barn dricker den urpumpade bröstmjölken ur en kopp eller flaska kan bakterier från barnets mun hamna i mjölken på naturlig väg. Det är därför bättre att slänga eventuell kvarvarande halvdrucken mjölk inom en till två timmar efter den första matningen. Det är en god idé att förvara bröstmjölken i små mängder och endast använda det du behöver, så att mjölken inte går förlorad.2

Hur du förvarar bröstmjölk i frysen2,3

Läs vidare om hur du fryser ner bröstmjölk på ett säkert sätt:

 • Frys in din bröstmjölk så snart som möjligt efter urpumpningen.
 • Urpumpad bröstmjölk kan blandas ned i redan fryst mjölk, under förutsättning att mjölken som blandas ned på förhand har kylts ned i kylskåpet. Blanda aldrig mjölk som håller kroppstemperatur med mjölk som redan är fryst.
 • För enklare upptining och minimalt slöseri, förvara mjölken i små portioner (mindre än 60 ml). Du kan sedan blanda ihop portionerna efter upptining.
 • Kontrollera att dina bröstmjölksbehållare går att använda i frysen – vissa produkter (som glasflaskor) kan spricka vid mycket låga temperaturer. Medela förvaringspåsar för bröstmjölk är perfekta för förvaring av fryst bröstmjölk eftersom de är frysbeständiga, klara att använda och enkla att märka.
 • Fyll aldrig flaskorna eller påsarna till mer än 3/4 eftersom mjölken expanderar när den fryser.
 • Förvara fryst bröstmjölk längst bak i frysen där temperaturen är mer konstant. Placera behållarna på avstånd från väggarna i självavfrostande frysar.

Använda fryst bröstmjölk2,3

Var noga med att tina upp mjölken på rätt sätt så att den är säker för ditt barn:

 • Bröstmjölk kan tinas upp i kylskåp, vilket tar ungefär 12 timmar. Du kan alternativt hålla flaskan eller påsen med fryst mjölk under rinnande vatten (vid max. 37 °C eller 99 °F). Låt inte fryst bröstmjölk tina upp i rumstemperatur.
 • När den frysta mjölken har tinat upp helt och hållet kan den förvaras i rumstemperatur i max. två timmar eller i kylskåpet i upp till 24 timmar.
 • Tina eller värm inte fryst bröstmjölk i mikrovågsugn eller i en kastrull med kokande vatten. Detta kan skada de näringsmässiga och skyddande egenskaperna hos bröstmjölken och leda till att mjölken blir för varm för ditt barn.
 • Upptinad mjölk som förvarats i rumstemperatur ska ges till barnet inom två timmar efter upptiningen, och efter det slängas.
 • Frys aldrig om upptinad mjölk.

Så här värmer du förvarad bröstmjölk2,3

Friska fullgångna barn kan dricka bröstmjölk i rumstemperatur eller uppvärmd till kroppstemperatur. Vissa barn har egna preferenser, andra inte.

 • Värm upp mjölken genom att placera mjölkflaskan eller mjölkpåsen i en kopp eller skål med ljummet vatten i några minuter, så att det når kroppstemperatur (37 °C eller 99 °F). Alternativt kan du använda en babykostvärmare. Låt inte mjölken värmas till mer än 40 °C (104 °F), och värm inte mjölken i mikrovågsugn eftersom den då kan bli för varm.
 • Vrid och vänd lite försiktigt på flaskan eller bröstmjölkspåsen så att eventuellt separerat fett blandas med mjölken igen (se ovan).

Varför har den förvarade bröstmjölken en konstig lukt?

Du kan ibland märka att lukten hos din nedkylda eller nedfrusna bröstmjölk har förändrats. Detta beror på att enzymet lipas bryter ner fetter och frigör fettsyror – en process som bidrar till att förebygga tillväxt av skadliga bakterier.

Vissa mammor rapporterar att deras förvarade bröstmjölk har en tvålaktig eller härsken lukt. Men om du har följt alla riktlinjer för säker förvaring i denna artikel kan du med säkerhet använda bröstmjölken.2

Förvaring av bröstmjölk när du är på språng

Om du behöver transportera din bröstmjölk mellan jobbet och hemmet eller förskolan, använd en kylväska med kylklampar.2 För mer information om pumpning och förvaring av bröstmjölk när du är på språng, läs vår artikel om pumpning när du reser.

Förvaring av bröstmjölk i en Medela-kylväska

I din Medela-kylväska måste en specialutformad kylklamp från Medela finnas. Upp till fyra 150 ml-flaskor med bröstmjölk håller sig kalla i upp till tio timmar i rumstemperaturmiljö inne i kylväskan om de är förpackade i pumpväskan/skötväskan. Upp till fyra 150 ml-flaskor med bröstmjölk håller sig kalla i upp till åtta timmar i rumstemperaturmiljö inne i kylväskan om de inte är förpackade i pumpväskan/skötväskan.

 • Så snart du är klar med pumpningen ska du placera bröstmjölksflaskan eller förvaringspåsen för bröstmjölk i kylväskan tillsammans med kylklampen.
 • När du kommer hem flyttar du bröstmjölksflaskorna eller förvaringspåsarna för bröstmjölk till kylskåpet eller frysen.
References
 1. US Food & Drug Administration. Using a breast pump. [Internet]. Silver Spring, MD, USA: US Department of Health and Human Services; 2018 [updated 2018 Feb 04; cited 2018 Apr 12] Available from: www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/BreastPumps/ucm061944.htm
 2. Eglash,A., Simon,L., & The Academy of Breastfeeding Medicine. ABM clinical protocol #8: human milk storage information for home use for full-term infants, revised 2017. Breastfeed Med 12, (2017).
 3. Human Milk Banking Association of North America. 2011 Best practice for expressing, storing and handling human milk in hospitals, homes, and child care settings. (HMBANA, Fort Worth, 2011).
 4. García-Lara NR et al. Effect of freezing time on macronutrients and energy content of breastmilk. Breastfeeding Medicine. 2012;7(4):295-301.
 5. Office on Women’s Health. Pumping and storing breastmilk. [Internet]. Silver Spring, MD, USA: US Department of Health and Human Services; 2018 [updated 2018 Jan 12; cited 2018 Apr 12] Available from: www.womenshealth.gov/breastfeeding/pumping-and-storing-breastmilk
Relaterade produkter
Breast Milk Cooler Set

Kylväska

Medela kylväska är perfekt för att hålla bröstmjölken kall och säker under transport till och från jobbet och förskolan.

Läs mer
Breast milk storage bags

Förvaringspåsar för bröstmjölk

Medela förvaringspåsar för bröstmjölk är hygieniska och enkla att använda och utgör ett praktiskt sätt att förvara, bära och värma utpumpad bröstmjölk.

Läs mer
Breast Milk Cooler Set

Kylväska

Medela kylväska är perfekt för att hålla bröstmjölken kall och säker under transport till och från jobbet och förskolan.

Läs mer
Breast milk storage bags

Förvaringspåsar för bröstmjölk

Medela förvaringspåsar för bröstmjölk är hygieniska och enkla att använda och utgör ett praktiskt sätt att förvara, bära och värma utpumpad bröstmjölk.

Läs mer

Skaffa appen!

Medela Family-appen hjälper dig att hålla reda på ditt barns behov från graviditet till dagis.


 • Graviditet

 • Amning

 • Pumpning

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Pumpningstips

Resa med din bröstpump: pumpa ur när du är på språng

Läs mer
Pumpningstips

Bröstpump på arbetet: tips och råd från mammor

Läs mer
Pumpningstips

Resa med din bröstpump: pumpa ur när du är på språng

Läs mer
Pumpningstips

Bröstpump på arbetet: tips och råd från mammor

Läs mer