Produkter

Amningsutmaningar

Lösningar på nio amningsproblem under den första månaden

Dags att läsa: 10 min.

Expertråd om hur du löser några vanliga problem under den första amningsmånaden

Amning är en inlärd färdighet, precis som bilkörning, och under den första månaden kan mammor och barn vara med om några farthinder på vägen! Det krävs tid och övning tills amning känns naturligt för er båda. Genom att lösa amningsproblemen i ett tidigt skede har du större chans att etablera en god mjölkproduktion och upprätthålla amningen under en längre tid. Här är mina tips på hur du löser de vanligaste amningsproblemen som mammor kan ha från slutet av första veckan till slutet av första månaden.

Problem 1: Jag har en smärtande knöl i bröstet

Det finns olika anledningar till att det uppstår knölar och knutor i ett ammande bröst. En av de vanligaste anledningarna är att mjölk täpper till mjölkgångarna vilket leder till att det bildas en öm och hård knöl.

Lösningar1–3

 • Massera det drabbade området, i synnerhet vid amning eller urpumpning, eftersom det hjälper till att lösa upp blockeringen.
 • Tryck försiktigt en varm handduk på bröstet, eller ta ett varmt bad eller en varm dusch innan du ammar för att minska obehaget.
 • Fortsätt att amma som vanligt för att undvika risken för att mjölk ansamlas, vilket kan leda till mastit.
 • Pumpa mjölk från det påverkade bröstet efter amningen så att bröstet töms ordentligt. Detta minskar blockeringen så att mjölkgångarna kan fungera normalt igen. I Medelas kompletta pumpportfölj hittar du en pump som passar för just dina behov.
 • Fråga efter terapeutisk ultraljudsbehandling. Om du drabbas av blockerade mjölkgångar vid upprepade tillfällen kanske din amningsrådgivare eller amningsspecialist ger dig rådet att genomgå denna behandling för att återställa mjölkflödet. Behandlingen utförs av fysioterapeut.
 • Rådfråga vårdpersonal om du upptäcker tecken på infektion (rött, smärtande bröst eller influensaliknande symptom som feber, värk och huvudvärk) eller om du tror att knölen inte har med amningen att göra.

Problem 2: Mina bröst är röda och smärtar

Om du inte har blockerade mjölkgångar men ett eller båda brösten är röda och smärtande så har du troligtvis drabbats av mastit. Mastit är en inflammation i bröstvävnaden. Tecken på mastit är rodnad och värme i ett visst område, ömhet, influensaliknande symptom som att känna sig varm eller kall och ha ont i lederna, och feber på mer än 38,5 °C (101,3 °F). Om du har dessa symptom ska du söka läkarhjälp omgående. Mastit måste behandlas snabbt eftersom tillståndet kan förvärras på bara några timmar.3

Orsaker som kan leda till mastit:

 • blockerade mjölkgångar som inte har behandlats
 • intrång av bakterier i bröstet via skadade eller spruckna bröstvårtor
 • dåligt suggrepp vid bröstet
 • för långa perioder mellan amningstillfällena
 • överfulla bröst
 • BH eller klädesplagg som sitter för hårt och ”skär” in i huden.
 • för tidig avvänjning av barnet
 • överproduktion av mjölk

Lösningar3
Förutom att söka läkarhjälp kan du även prova med följande:

 • Ta tabletter med paracetamol eller ibuprofen (inte aspirin) för att lindra smärtan (enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt apotekspersonals rekommendationer).
 • Amma och pumpa regelbundet. Ditt barn kan fortfarande amma säkert. Mjölkflödet hjälper till att minska eventuell blockeringar och förebygger ytterligare ansamling av mjölk. Om du slutar amma plötsligt kan symptomen förvärras. Du kan behöva pumpa ur kvarvarande mjölk efter amningen.
 • Erbjud barnet det drabbade bröstet först. Detta kan hjälpa till att tömma bröstet ordentligt. Om detta känns för smärtsamt, börja med det andra bröstet för att få igång mjölkflödet igen och byt sedan bröst.
 • Vila, drick och ät ordentligt. Se till att få i dig tillräckligt med vätska och äta näringsrik mat.
 • Ta ett varmt bad eller en varm dusch och massera det drabbade området, eller tryck en varm handduk eller värmedyna mot bröstet för att minska blockeringen och lindra symptomen innan du ammar eller pumpar.
 • Använd en kyldyna efter amningen för att minska inflammationen.

Problem 3: Jag känner mig utmattad

Under de första veckorna kan amningen ibland kännas tröttsam och utmattande. Ditt barn ammar troligtvis varannan eller var tredje timme både dag och natt, medan du fortfarande återhämtar dig från förlossningen.

Lösningar

 • Sköt om dig själv. Det kan vara lättare sagt än gjort när man har en nyfödd, men vila så mycket som möjligt, försök att äta nyttigt och regelbundet och drick tillräckligt med vatten. Be din partner eller vänner och familj om hjälp, eller hyr in hjälp om du har den möjligheten.
 • Amma i liggande ställning. Det kan kännas mer avslappnat och minskar trycket på eventuella ömma punkter, stygn eller ärr efter kejsarsnitt.
 • Hoppa inte över amningen. En välmenande närstående kanske erbjuder sig att mata barnet med nappflaska under tiden du vilar. Det kan vara frestande att tacka ja, men vi rekommenderar att du ammar kontinuerligt under de fyra första veckorna för att få igång mjölkproduktionen. När du har fått igång mjölkproduktionen kan du prova med att ge barnet urpumpad mjölk, men tills dess ska du be vänner och familj hjälpa dig med andra sysslor medan du koncentrerar dig på amningen.

Problem 4: Hur kan jag producera mer bröstmjölk?

Det är lätt att tro att mjölkproduktionen inte räcker till, i synnerhet när barnet har utvecklingsmässiga spurter vilket vanligtvis sker vid tre till fyra veckors ålder. När barnet börjar amma oftare kan det vara lätt att tro att det beror på att du har för liten mjölkproduktion, men om ditt barn producerar en normal mängd kiss- och bajsblöjor under dygnet – se amning: vad du kan förvänta dig under den första månaden – så ammar barnet högst sannolikt oftare för att det vill trösta sig. Barnet kan lätt bli överväldigat av alla ljud och rörelser runt omkring sig, och amning är ett sätt för barnet att känna sig tryggt.4

Lösningar4,5

 • Undvik att mata barnet extra med modersmjölksersättning, såvida inte vårdpersonal oroar sig över barnets vikt eller vätskeintag och har rekommenderat detta. Fortsätt att amma för att öka din mjölkproduktion på naturlig väg, så kommer du snart att ha nått normala nivåer.
 • Följ inte något amningsschema. Amma på barnets signaler för att vara säker på att din produktion täcker barnets behov.
 • Använd en bröstpump för att öka din mjölkproduktion och fortsätt att amma.

Problem 5: Jag har för mycket bröstmjölk

Hyperlaktation, eller överproduktion av mjölk, kan orsaka amningssvårigheter för dig och ditt barn. Dina bröst kan bli svullna, läcka mjölk, och kännas obehagliga medan barnet kan ha svårt att få suggrepp, kan sätta mjölken i halsen om den flödar för snabbt, och kanske inte kan avsluta amningen korrekt.6

Lösningar

 • Pumpa ur lite bröstmjölk i början av amningen för att minska flödeshastigheten. Pumpa inte ur för mycket eftersom det kan förvärra situationen – bara tillräckligt mycket för att minska obehaget. Försök att pumpa ur för hand, eller använd en bröstpump (titta igenom vårt utbud av bröstpumpar för att hitta en som täcker dina behov).
 • Samla upp överflödig mjölk med en handduk eller bomullstrasa eller placera en mjölkuppsamlingskupa på ditt andra bröst när du ammar för att fånga upp eventuellt mjölkläckage.
 • Se till att stödja barnet ordentligt. Håll barnet stadigt (så att det känner sig tryggt) i en bekväm position där det enkelt kan vrida på huvudet. Prata med barnet under det inledande snabba mjölkflödet, då är det mindre troligt att barnet känner sig nervöst och vänder sig bort från bröstet.
 • Prata med en amningsrådgivare eller amningsspecialist, de kan ge dig råd om huruvida du ska ”blockamma” eller endast amma från ena bröstet, och om hur du kan reglera din mjölkproduktion.
 • Ha tålamod. Problem med mjölkproduktionen förbättras vanligtvis efter ett par veckor.

Problem 6: Mina bröst är sneda!

Du kanske upptäcker att barnet föredrar att suga vid det ena bröstet, eller att det ena bröstet producerar mer mjölk än det andra vilket gör att brösten skiljer sig åt i storlek och form. Detta är mycket vanligt och bör inte orsaka några problem vid amningen. Om det inte stör dig eller ditt barn behöver du inte göra något åt saken, men om du känner dig obekväm kan du prova med följande lösningar.

Lösningar

 • Börja med att ge barnet det bröst som det ammar minst från, eftersom det vanligtvis suger mer kraftigt i början.
 • Använd en bröstpump för att hjälpa till att öka laktationen i bröstet som används minst.
 • Glöm inte bort det andra bröstet. Fortsätt även att amma från det större bröstet för att undvika blockerade mjölkgångar och mastit.
 • Sök läkarhjälp. Ibland kan öroninfektion vara anledningen till att barnet endast ammar vid det ena bröstet. Vissa amningsställningar kan då kännas obehagliga för barnet, och en mer upprätt amningsställning kan minska problemet. Du kan även ha drabbats av en bröstinfektion, vilket gör att mjölkens smak förändras, och då blir barnet blir mindre villigt att amma.

Problem 7: Jag har blåsor på bröstvårtan.

Frekvent amning kan ibland leda till smärtande eller blodfyllda sugblåsor på bröstet, bröstvårtan eller vårtgården.7

Lösningar

 • Låt en amningsrådgivare eller amningsspecialist kontrollera barnets suggrepp. Ett dåligt suggrepp kan orsaka blåsor på bröstvårtorna eller vårtgården.
 • Ta paracetamol eller ibuprofen (inte aspirin) senast en timme innan du ammar för att lindra smärtan.
 • Prova med olika amningsställningar för att undvika tryck på det drabbade området.
 • Använd bröstvårtskräm med ultrarent lanolin för att lindra ömma bröstvårtor.    
 • Använd vårtskydd för att klädesplagg inte ska skava mot blåsan och för att underlätta läkningsprocessen, eller använd svalkande hydrogelinlägg för att lindra smärtan och underlätta läkningsprocessen.
 • Använd bröstpump. Urpumpning kan vara ett bra sätt att få fram mjölk utan att blåsan förvärras. Se till att använda brösttratt i rätt storlek så att bröstvårtan kan röra sig fritt utan att vidröra brösttrattskanalen.
 • Ta inte hål på blåsan eftersom det kan leda till infektion.
 • Sök läkarhjälp om problemet och smärtan kvarstår.

Problem 8: Jag har en smärtande vit prick på bröstvårtan

När mynningen till mjölkgångarna blockeras av koagulerad mjölk eller när ett tunt lager av hud växer över och täpper till mynningarna kan små vita eller gula prickar bildas på bröstvårtan. De blockerade mjölkgångarna, som även kallas för mjölkblåsor, kan hos vissa mammor orsaka smärta på vissa områden, i synnerhet vid amning eller urpumpning. Hos andra mammor orsakar de ingen smärta alls. Blåsorna kan dröja sig kvar i dagar eller veckor, tills huden spricker och den koagulerade mjölken kan rinna ut.8

Lösningar

 • Följ råden ovan för att hantera friktionsblåsor.
 • Lös upp blockeringen om du ser att mjölkproppen sticker fram – rengör naglarna ordentligt och försök att dra ut proppen.
 • Fortsätt att amma eller pumpa ur för att få mjölkgångarna att fungera normalt igen. Barnet löper ingen risk ifall de blockerade mjölkgångarna skulle öppnas under tiden det ammar.
 • Placera en varm, fuktad handduk på blåsan omedelbart före amning eller urpumpning för att få den blockerade mjölkgången att öppna sig. Prova även att gnugga försiktigt på blåsan med en ren och fuktad handduk.
 • Pumpa ur för hand innan du ammar för att få bort förhårdnade ”strängar” av mjölk. Om detta inte hjälper, amma eller pumpa ur som vanligt. Upprepa flera gånger om dagen.
 • Fukta en bomullstuss med lite olivolja och placera den innanför BH:n, intill blåsan. Det kan hjälpa till att mjuka upp huden.
 • Sök läkarhjälp om problemet kvarstår. Vårdpersonal, amningsrådgivare eller amningsspecialist kan vid behov ta bort blockeringen med en steril nål. Detta bör göras efter amningen då blåsan buktar ut som mest.

Problem 9: Det gör ont i bröstvårtorna när jag ammar

Det är normalt att bröstvårtorna är ömtåliga eller ömma i början av amningsprocessen, men det går vanligtvis över efter ett par dagar. Om du upplever ömhet trots att barnets suggrepp har kontrollerats av en expert eller om du upplever smärta i bröstvårtorna varje gång du ammar kan du behöva söka vård för att lösa problemet.2,7

Om du har något av följande symptom i ett eller båda brösten under eller efter amningen kan du ha drabbats av antingen en bakterieinfektion eller muntorsk (svampinfektion):

 • måttlig eller svår klåda eller sveda på bröstvårtorna
 • smärta i bröstvårtorna som förvärras när klädesplagg rör vid dem
 • smärta i bröstvårtorna som kvarstår fastän du ändrar barnets sugställning  
 • bröstvårtor som känns ömma vid beröring
 • en stickande, brännande eller skarp smärta
 • bröstsmärta som varar under hela amningen och upp till en timme efter amningen
 • mörkrosa bröstvårtor
 • förändring i vårtgårdens färg eller struktur – till mörkrosa eller mörkare hud, torr eller flagig hud
 • vita utslag på vårtgården eller bröstet

Kontrollera även om ditt barn har följande tecken eller symptom:

 • tjocka, vita fläckar eller tjock vit beläggning på tungan
 • vita fläckar på kinderna som inte går att gnugga bort
 • mörkröda utslag och prickar på stjärten som inte går bort med blöjkräm

Lösningar7

 • Sök läkarhjälp. Vårdpersonalen kommer troligtvis att ta ett svabbprov från dina bröstvårtor för att fastställa om du har drabbats av en infektion, och i så fall vilken typ. Bakterieinfektioner och jästinfektioner (muntorsk) behandlas på olika sätt, därför är det viktigt att få korrekt behandling så tidigt som möjligt. Smärta i bröstvårtorna kan även orsakas av andra åkommor, som eksem, psoriasis eller vasospasm (förträngda blodkärl) hos mamman, eller dåligt suggrepp eller kort tungband hos barnet, och därför är det viktigt att du får rätt diagnos.
 • Var noga med hygienen. Tvätta händerna före och efter amning, innan du applicerar eventuella behandlingspreparat och efter blöjbyten. Byt amningsinlägg ofta, tvätta BH:ar, toppar och handdukar i hög temperatur och rengör omsorgsfullt brösttrattar och andra föremål som kommer i kontakt med barnets mun, som nappar till exempel.
 • Låt bröstvårtorna torka efter amningen, eftersom infektioner utvecklas lättare i varma och fuktiga miljöer.
 • Gör ett återbesök hos din vårdpersonal om du inte upplever någon förbättring efter åtskilliga dagar. Låt inte problemet förvärras.
References

1 Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. ABM clinical protocol# 20: Engorgement. Breastfeed Med. 2009;4(2):111-113.

2 Jacobs A et al. S3-guidelines for the treatment of inflammatory breast disease during the lactation period. Geburtshilfe und Frauenheilkunde. 2013;73(12):1202-1208.

3 Amir LH. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. ABM clinical protocol# 4: Mastitis, revised March 2014. Breastfeed Med. 2014;9(5):239-243.

4 Kent JC et al. Principles for maintaining or increasing breast milk production. J Obstet, Gynecol, & Neonatal Nurs. 2012;41(1):114-121.

5 Amir L. Breastfeeding managing ‘supply’ difficulties. Aust fam physician. 2006;35(9):686.

6 Trimeloni L, Spencer J. Diagnosis and management of breast milk oversupply. Journal Am Board Fam Med. 2016;29(1):139-142.

7 Berens P et al. Academy of Breastfeeding Medicine. ABM Clinical Protocol# 26: Persistent pain with breastfeeding. Breastfeed Med. 2016;11(2):46-53.

8 Australian Breastfeeding Association [Internet] White spot nipple; March 2015 [Accessed 08.02.2018].

Relaterade produkter

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer

Massageolja för brösten

Många kvinnor upplever att brösten är ömma och känns fulla när de ammar sitt barn.

Läs mer
Solo™ single electric breast pump

Solo™ elektrisk enkelbröstpump

Nya Solo™ är en kompakt, effektiv och lättanvänd elektrisk enkelbröstpump med inbyggt laddningsbart batteri, 2-Phase Expression®-teknik och PersonalFit Flex™ brösttratt.

Läs mer

Freestyle™ Hands-free bärbar elektrisk dubbelbröstpump

Testvinnaren Freestyle™ Hands-free är Medelas minsta och första bärbara elektriska hands-free dubbelbröstpump, utformad så att du kan fortsätta med andra sysslor medan du pumpar. 

Läs mer

Massageolja för brösten

Många kvinnor upplever att brösten är ömma och känns fulla när de ammar sitt barn.

Läs mer
Solo™ single electric breast pump

Solo™ elektrisk enkelbröstpump

Nya Solo™ är en kompakt, effektiv och lättanvänd elektrisk enkelbröstpump med inbyggt laddningsbart batteri, 2-Phase Expression®-teknik och PersonalFit Flex™ brösttratt.

Läs mer

Skaffa appen!

Medela Family-appen hjälper dig att hålla reda på ditt barns behov från graviditet till dagis.


 • Graviditet

 • Amning

 • Pumpning

Relaterade artiklar

Artiklar som kan vara av intresse

Amningstips

Amning efter den första månaden: Vad du kan förvänta dig

Läs mer
Pumpningstips

Hur man väljer bröstpump

Läs mer
Amningsutmaningar

Lösningar på fem amningsutmaningar efter den första månaden

Läs mer
Amningstips

Amning efter den första månaden: Vad du kan förvänta dig

Läs mer
Pumpningstips

Hur man väljer bröstpump

Läs mer
Amningsutmaningar

Lösningar på fem amningsutmaningar efter den första månaden

Läs mer