Produkter

Pumpning med Symphony på sjukhuset

Mum pumping using Symphony

Grattis till ditt lilla underverk! Vi vet att det kan kännas nervöst att påbörja den här nya resan – men oroa dig inte, din Symphony-pump kommer att hjälpa dig! Här hittar du allt du behöver veta för att använda den


Följ vår steg-för-steg-guide nedan för att ta reda på mer!

Fem gyllene regler för pumpning

1. Använd alltid en brösttratt av rätt storlek för att se till att pumpningen fungerar bra och känns bekväm!

2. Dubbelpumpa alltid (båda brösten samtidigt). Om du dubbelpumpar åtta gånger per dygn får du en bättre mjölkproduktion både här och nu och på lång sikt.

3. Kontrollera alltid att du pumpar i rätt pumpprogram. Symphony erbjuder två forskningsbaserade program: INITIERA och UPPRÄTTHÅLL.

4. Se till att du pumpar vid din maximala komfortnivå för vakuum.

5. Pumpning ska aldrig göra ont! Om du upplever smärta under pumpningen ska du kontakta vårdpersonal nära dig.

Varför pumpning är viktigt

 • Din kropp har förberett sig för amning under graviditeten, och nu behöver brösten känna barnets sugande för att de ska stimuleras och börja producera mjölk.
 • Om ditt barn inte kan amma (på ett effektivt sätt) än kommer din Symphony bröstpump att hjälpa dig genom att efterlikna barnets naturliga sugrytm  – samtidigt som den suger ut de värdefulla första dropparna colostrum till ditt barn.
 • För att mjölken ska rinna till på bästa sätt bör du amma eller dubbelpumpa 8–12 gånger inom 24 timmar och pausa högst 5 timmar åt gången.
Steg 1: Använd brösttrattar i rätt storlek
 • En brösttratt med dålig passform kan göra att du får ut mindre bröstmjölk och orsaka smärta när du pumpar.
 • Ett stort bröst är inte lika med en stor brösttratt: det är bröstvårtans storlek som avgör!
 • Brösttrattens kanal ska sluta tätt kring bröstvårtan, men lämna tillräckligt med utrymme så att bröstvårtan kan röra sig fritt fram och tillbaka  utan att skava mot kanalens sidor.
 • Brösttratten får inte dra in för mycket av vårtgården i kanalen under pumpningen

Se ”Nedladdningar” för fullständiga instruktioner om hur du hittar rätt brösttrattstorlek för just dig.

Steg 2: Montera ditt pumpset

Disposable pump for single use or fore one-day (24/8 sessions) and Reusable pump set

Steg 3: Hitta rätt pumpprogram

För att underlätta så mycket som möjligt för dig erbjuder Symphony två forskningsbaserade program: INITIERA och UPPRÄTTHÅLL. Det är mycket viktigt att du alltid använder rätt program!

 • INITIERA är avsett att stödja dig direkt efter förlossningen. Det efterliknar sug- och pausrytmen hos ett nyfött barn under de första amningsdagarna. 
 • Använd UPPRÄTTHÅLL efter att mjölken har ”runnit till” eller senast dag 6. Detta program efterliknar sugrytmen hos ett friskt barn under etablerad amning.
Steg 4: Ställ in Symphony på rätt program

Bra att veta

 • Programmet INITIERA körs i 15 minuter, inklusive pauser, och stoppas sedan automatiskt.
 • Programmet UPPRÄTTHÅLL körs i två faser: Stimuleringsfasen pågår i cirka två minuter och övergår sedan automatiskt till utdrivningsfasen. Man kan också gå över till utdrivningsfasen manuellt om mjölkflödet kommer igång tidigare än så.
  Obs! Programmet UPPRÄTTHÅLL stoppas inte automatiskt utan måste stängas av manuellt när du är klar. I allmänhet rekommenderar vi dubbelpumpning i cirka 15 minuter per pumpningstillfälle.

Hitta videon "Hur man använder

Steg 5: Hitta din maximala komfortnivå för vakuum

Oavsett om du pumpar i lägena INITIERA eller UPPRÄTTHÅLL är det viktigt att du alltid ställer in maximal komfortnivå för vakuum för att uppnå bästa resultat. Ställ in komfortnivå för vakuum genom att vrida på vakuuminställningsvredet enligt följande:

 • Vrid först vredet gradvis åt höger för att långsamt öka vakuumnivån tills du känner ett lätt obehag.
 • Vrid sedan åt vänster igen för att minska vakuumnivån med ett streck – så egentligen bara ett hack på vredet! – så når du din maximala komfortnivå för vakuum.

Maximum Comfort Vacuum setting

Steg 6: Rengör ditt set till nästa gång
 • Setet för engångsbruk måste kasseras omedelbart efter användning!
 • Endagspumpsetet för engångsbruk får användas i 24 timmar eller under åtta pumpningstillfällen innan det måste kasseras. Se till att rengöra setet noggrant efter varje användning enligt anvisningarna nedan.
 • Ett återanvändningsbart pumpset rengörs i vissa fall av sjukhuspersonal. Om inte kan du själv rengöra det med hjälp av videon ”How to clean your One-day pump set” som du hittar nedan. Fullständiga rengöringsanvisningar finns i bruksanvisningen för Symphony sjukhuspump.

Video om hur man rengör endagspumpen på sjukhus

Eller leta reda på vår snabbguide om hur man rengör ett endagspumpset

Skaffa en hyrpump för hemmabruk
 • Kom ihåg: skaffa en hyrpump för hemmabruk

 • Det kan vara så att din mjölkproduktion fortfarande behöver en del hjälp på traven när du och barnet har kommit hem.
 • Eller så kanske ditt barn inte kan amma (på ett effektivt sätt) än och du måste fortsätta pumpa så att barnet får i sig alla nyttigheter i din bröstmjölk.
 • Den goda nyheten är att Symphony även går att hyra och kan hjälpa dig under hela amningsperioden, även om du skulle få problem med amningen längre fram!

Klicka här för att ta reda på allt du behöver veta om uthyrning av Symphony.

Why pumping is important
 • Your body has prepared for breastfeeding during your pregnancy, now your breasts need your baby's suckling as a stimulation to start producing milk.
 • If your baby cannot breastfeed (effectively) yet, your Symphony breast pump will support by mimicking your baby´s natural sucking rhythm – while at the same time extracting the valuable first drops of colostrum for your baby.
 • To best support your milk coming in, you should breastfeed or double pump 8 -12 times in 24 hours, with no break longer than 5 hours.
Nedladdningar

Om du har ytterligare frågor om Symphony, pumpning eller amning ska du alltid vända dig till vårdpersonal nära dig. De kan hjälpa dig på bästa sätt!

Related articles

Pumpningstips

Välj storlek på din Medela brösttratt

Läs mer
Pumpningstips

Så här använder du en bröstpump: våra 12 bästa tips

Läs mer
Pumpningstips

Välj storlek på din Medela brösttratt

Läs mer
Pumpningstips

Så här använder du en bröstpump: våra 12 bästa tips

Läs mer
Amningsutmaningar

Lösningar på nio amningsproblem under den första månaden

Läs mer
Amningsutmaningar

Lösningar på nio amningsproblem under den första månaden

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer
Forskning och litteratur

Dubbelpumpning

Läs mer